Välkommen

Psykoterapi och sjukgymnastik

Ingrid Bosco

leg. psykoterapeut, leg. sjukgymnast

 

Privat mottagning för

personer som lider av stressrelaterade problem, ångest, oro, sömnproblem, smärta, sänkt immunförsvar, utmattningssyndrom och depression. Humörsvängningar och trötthet.

 

Lång erfarenhet och kompetens finns för att hjälpa de personer som har personliga problem som följdverkan efter debut av livsförändrande kronisk sjukdom eller i samband med annan stor förändring eller kris i livet vilket lett till svårigheter att hantera den nya livssituation som uppstått.

 

Anhörigstöd generellt men också speciellt inriktat till anhöriga till personer med hjärnskada efter stroke eller demenssjukdom.

Metod

Samtalsstöd, coaching, KBT – Kognitiv beteendeterapi eller traditionell psykodynamisk terapi. Samtliga metoder har blandats med kunskap i affektteori och psykosomatik.

 

Utbildningar

 • Leg. psykoterapeut med grund i psykodynamisk teori vid PI (Karolinska institutets psykoterapiutbildning.)
 • Vidareutbildad i KBT (kognitiv beteende terapi) SAPU (Svenska akademin för psykoterapiutbildning.)
 • Leg. sjukgymnast, med vidare högskoleutbildning i neurologi, neuropsykologi, psykosomatik och rehabilitering.
 • Psykosocial utbildning, tre år, med fokus på individ, grupp och organisation vid St: Lucas stiftelsen.

   

  Arbetslivserfarenhet/ referenser

  Har arbetat med rehabilitering på flera sjukhus bl.a. Erstagårdskliniken i Nacka i 12 år och i privat regi med landstingsavtal från 1998 varav 6 år på NIKA Rehab. Åkersberga. Sedan 2012 i privat regi på och i samarbete med Tavastkliniken i Stockholm, Södermalm

   

  .

   

   

   

   

Ingrid Bosco

 

Leg. psykoterapeut

Leg. sjukgymnast

 

Mottagning:

privat praktiserande

Tavast kliniken

Västgöta gränd 19, 1 tr

118 28 Stockholm

 

070 79 80 937

 

ingrid.bosco@rij.se